5 דקות על הדבר הכי חשוב שלא מספרים לכם על יצירת מציאות…